Maynooth University

About Maynooth University

Maynooth University Description

Maynooth University is an internationally recognised institution located 25 kilometres outside of Dublin, Ireland, and is the nation’s fastest growing university.....

One of four constituent universities of the National University of Ireland, Maynooth University in 2019 placed #50 in the global top 100 universities under 50 years old in the Times Higher Education World University Rankings.

On 16 June 2017, Maynooth University celebrated its 20th birthday, having been formally established as an autonomous university in 1997. Yet, it traces its origins to the foundation of the Royal College of St. Patrick in 1795, drawing inspiration from a heritage that includes over 200 years of education and scholarship.

Today, Maynooth University is a place of lively contrasts–a modern institution, dynamic, rapidly-growing, research-led and engaged, yet grounded in historic academic strengths and scholarly traditions.

With 13,000 students from more than 90 countries, Maynooth offers a range of programmes at undergraduate, Master’s and PhD level in the humanities, science and engineering, and social sciences, including business, law, and education. The University also offers a range of international programmes and partnerships.

Maynooth’s unique collegial culture fosters an interdisciplinary approach to research, which its world-class academics bring to bear in tackling some of the most fundamental challenges facing society today. The University’s research institutes and centres consolidate and deliver this impact as vibrant communities of learning, discovery and creation. Research at Maynooth also is very much central to its teaching, and the University prides itself on placing equal value on its research and teaching missions.

In addition to being named in THE’s Top 50 Under 50, Maynooth University is recognised among the top 350 universities in the world, the top 200 European universities, and as one of the top 200 universities for international connections and outlook.

Institiúid is ea Ollscoil Mhá Nuad a bhfuil aitheantas idirnáisiúnta aici agus atá 25 ciliméadar taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath in Éirinn, agus is í an ollscoil is mó fás sa tír í.

Mar cheann de cheithre cinn de chomhcholáistí de chuid Ollscoil na hÉireann, in 2017 bhí Ollscoil Mhá Nuad i measc an 100 ollscoil is fearr ar domhan ar ollscoileanna iad atá níos lú ná 50 bliain ar an bhfód, de réir Rangú Domhanda ar Ollscoileanna a rinne Times Higher Education.

Ar an 16 Meitheamh 2017, rinne Ollscoil Mhá Nuad ceiliúradh ar 20 bliain a bunaithe. Bunaíodh Ollscoil Mhá Nuad go foirmiúil mar ollscoil fhéinrialaitheach in 1997. Ach i ndáiríre, téann stair na hollscoile siar chomh fada le bunú Choláiste Ríoga Naomh Pádraig in 1795 agus faigheann sí inspioráid ó oidhreacht a chuimsíonn breis agus 200 bliain d’oideachas agus de scoláireacht.
Sa lá atá inniu ann, feictear codarsnacht bhríomhar in Ollscoil Mhá Nuad – institiúid nua-aimseartha, fuinniúil, atá ag fás go tapa agus atá gafa le taighde agus dírithe ar an taighde sin ach ag an am céanna atá fréamhaithe i mbuanna acadúla stairiúla agus i dtraidisiún na scoláireachta.

Tá níos mó ná 12,000 mac léinn as breis agus 90 tír ag freastal ar Ollscoil Mhá Nuad agus cuireann sí réimse clár ar fáil ag leibhéal fochéime, Máistreachta agus PhD sna daonnachtaí, san eolaíocht agus san innealtóireacht, agus sna heolaíochtaí sóisialta lena n-áirítear gnó, dlí agus oideachas. Chomh maith leis sin, cuireann an Ollscoil réimse de chláir agus de chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta ar fáil.

Cothaíonn an cultúr uathúil coláisteach atá in Ollscoil Mhá Nuad cur chuige idirdhisciplíneach maidir le taighde agus baineann na hacadóirí den chéad scoth atá ag an ollscoil feidhm as an gcur chuige sin chun aghaidh a thabhairt ar chuid de na dúshláin is mó atá le sárú sa tsochaí sa lá atá inniu ann. Déanann institiúidí agus lárionaid taighde na hOllscoile tionchar an chultúir sin a dhaingniú agus a sholáthar agus iad ag feidhmiú mar phobail bhríomhara a chuireann an léann, an fhionnachtain agus an chruthaitheacht chun cinn. Ina theannta sin, tá páirt thar a bheith tábhachtach ag an taighde a dhéantar in Ollscoil Mhá Nuad i ról teagaisc na hollscoile agus is cúis bhróid don ollscoil go gcuirtear an luach céanna ar na misin atá aici i dtaca le taighde agus teagasc.

Chomh maith le bheith ainmnithe ag THE i measc an 50 ollscoil is fearr faoi 50 bliain d’aois, tá Ollscoil Mhá Nuad áirithe i measc an 350 ollscoil is fearr ar domhan, i measc an 200 ollscoil is fearr san Eoraip, agus ar cheann den 200 ollscoil is fearr maidir le naisc agus dearcadh idirnáisiúnta.


Maynooth University Programme

IRELAND

The Republic of Ireland occupies most of the island of Ireland, off the coast of England and Wales. Its capital, Dublin, is the birthplace of writers like Oscar Wilde, and home of Guinness beer. The 9th-century Book of Kells and other illustrated manuscripts are on show in Dublin’s Trinity College Library. Dubbed the "Emerald Isle” for its lush landscape, the country is dotted with castles like medieval Cahir Castle.

It is home to 6.4 million people, and the capital city of Dublin has a population of 1.273 million people. The island has a hilly geography with numerous plains and rivers cutting through the land. Its currency is the Euro. The country's official language is both English and Irish.

In the Stone and Bronze Ages, Ireland was inhabited by Picts in the north and a people called the Erainn in the south, the same stock, apparently, as in all the isles before the Anglo-Saxon invasion of Britain. Around the 4th century B.C., tall, red-haired Celts arrived from Gaul or Galicia. They subdued and assimilated the inhabitants and established a Gaelic civilization. By the beginning of the Christian Era, Ireland was divided into five kingdoms—Ulster, Connacht, Leinster, Meath, and Munster. Saint Patrick introduced Christianity in 432, and the country developed into a center of Gaelic and Latin learning. Irish monasteries, the equivalent of universities, attracted intellectuals as well as the pious and sent out missionaries to many parts of Europe and, some believe, to North America.

Norse incursions along the coasts, starting in 795, ended in 1014 with Norse defeat at the Battle of Clontarf by forces under Brian Boru. In the 12th century, the pope gave all of Ireland to the English Crown as a papal fief. In 1171, Henry II of England was acknowledged “Lord of Ireland,” but local sectional rule continued for centuries, and English control over the whole island was not reasonably secure until the 17th century. In the Battle of the Boyne (1690), the Catholic King James II and his French supporters were defeated by the Protestant King William III (of Orange). An era of Protestant political and economic supremacy began.

By the Act of Union (1801), Great Britain and Ireland became the “United Kingdom of Great Britain and Ireland.” A steady decline in the Irish economy followed in the next decades. The population had reached 8.25 million when the great potato famine of 1846–1848 took many lives and drove more than 2 million people to immigrate to North America.

 


IRELAND VISA

Maynooth University Videos

Register
Facebook
Offers
Back